Dasar Privasi

Tarikh kuat kuasa: November 08, 2018

Top10Supplements.com ("kami", "kami", atau "kami") mengendalikan laman web https://top10supplements.com (selepas ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan").

Halaman ini memberitahu anda mengenai dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan pilihan yang anda kaitkan dengan data tersebut.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti Terma dan Syarat kami, boleh diakses dari https://top10supplements.com

Definisi

 • ServisPerkhidmatan ialah laman web https://top10supplements.com yang dikendalikan oleh Top10Supplements.com
 • Data peribadiData Peribadi bermaksud data tentang individu hidup yang boleh dikenalpasti dari data tersebut (atau dari maklumat tersebut dan lain-lain sama ada dalam milik kita atau mungkin masuk ke dalam simpanan kami).
 • Data PenggunaanData Penggunaan adalah data yang dikumpulkan secara automatik sama ada yang dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).
 • cookiesCookies adalah fail kecil yang disimpan pada peranti anda (komputer atau peranti mudah alih).
 • Pengawal DataPengawal Data bermaksud orang asli atau undang-undang yang (sama ada bersendirian atau bersesama atau bersamaan dengan orang lain) menentukan maksud yang mana dan cara mana maklumat peribadi, atau akan diproses. Untuk tujuan Dasar Privasi ini , kami adalah Pengawal Data Data Peribadi anda.
 • Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan)Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan) bermaksud mana-mana orang asli atau undang-undang yang memproses data bagi pihak Pengawal Data.Kita boleh menggunakan perkhidmatan dari pelbagai Penyedia Perkhidmatan untuk memproses data anda dengan lebih berkesan.
 • Subjek Data (atau Pengguna)Subjek Data adalah mana-mana individu hidup yang menggunakan Perkhidmatan kami dan merupakan subjek Data Peribadi.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data yang Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda ("Data Peribadi"). Maklumat peribadi boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat e-mel
 • Cookies dan Data Penggunaan

Kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan surat berita, pemasaran atau bahan promosi dan maklumat lain yang mungkin menarik bagi anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima sebarang atau semua komunikasi daripada kami dengan mengikuti pautan berhenti berlangganan atau arahan yang diberikan dalam mana-mana e-mel yang kami hantar.

Data Penggunaan

Kami juga boleh mengumpul maklumat tentang cara Perkhidmatan diakses dan digunakan ("Data Penggunaan"). Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman-halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dibelanjakan untuk halaman-halaman tersebut, unik pengenalpastian peranti dan data diagnostik lain.

Data Penjejakan & Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti di Perkhidmatan kami dan kami memegang maklumat tertentu.

Cookies adalah fail dengan sedikit data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Cookies dihantar ke penyemak imbas anda dari laman web dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan lain juga digunakan seperti suar, tag dan skrip untuk mengumpulkan dan mengesan maklumat dan untuk memperbaiki dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh Cookie yang kami gunakan:

 • Sesi Cookies. Kami menggunakan Sesi Cookie untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
 • Kuki Keutamaan. Kami menggunakan Kuki Keutamaan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
 • Kuki Keselamatan. Kami menggunakan Kuki Keselamatan untuk tujuan keselamatan.

Penggunaan Data

Top10Supplements.com menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan:

 • Untuk menyediakan dan menyelenggara Perkhidmatan kami
 • Untuk memaklumkan anda mengenai perubahan kepada Perkhidmatan kami
 • Untuk membolehkan anda menyertai ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian
 • Untuk memberikan sokongan pelanggan
 • Untuk mengumpulkan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan kami
 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami
 • Untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal
 • Untuk memberikan anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang sama seperti yang telah anda beli atau bertanya tentang melainkan jika anda memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut

Asas Undang-undang untuk Memproses Data Peribadi di bawah Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR)

Sekiranya anda dari Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), asas asas Top10Supplements.com untuk mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini bergantung pada Data Peribadi yang kami kumpulkan dan konteks khusus di mana kami mengumpulnya.

Top10Supplements.com boleh memproses Data Peribadi anda kerana:

 • Kami perlu membuat kontrak dengan anda
 • Anda telah memberi kami kebenaran untuk berbuat demikian
 • Pemprosesan itu adalah di dalam kepentingan sah kami dan ia tidak diatasi oleh hak anda
 • Untuk mematuhi undang-undang

Pengekalan Data

Top10Supplements.com akan menyimpan Data Peribadi anda hanya selagi diperlukan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Data Peribadi anda setakat yang perlu untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki mengekalkan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

Top10Supplements.com juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan biasanya dikekalkan untuk tempoh masa yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk memperkuat keselamatan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan kami, atau kami diwajibkan secara sah untuk menyimpan data ini untuk tempoh yang lebih lama.

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan ke - dan dikekalkan pada komputer yang terletak di luar negara, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan yang mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa anda.

Jika anda berada di luar Amerika Syarikat dan memilih untuk memberi maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Amerika Syarikat dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan itu.

Top10Supplements.com akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda dirawat dengan selamat dan selaras dengan Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau sesebuah negara melainkan jika terdapat kawalan yang memadai di tempat termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data

Transaksi Perniagaan

Jika Top10Supplements.com terlibat dalam penggabungan, pengambilalihan atau penjualan aset, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi anda dipindahkan dan menjadi tertakluk kepada Dasar Privasi yang lain.

Pendedahan untuk Penguatkuasaan Undang-undang

Di bawah keadaan tertentu, Top10Supplements.com mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (misalnya mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan Undang-Undang

Top10Supplements.com boleh mendedahkan Data Peribadi anda dengan keyakinan yang baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta Top10Supplements.com
 • Untuk mencegah atau menyiasat kesalahan yang mungkin berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam
 • Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data

Keselamatan data anda adalah penting kepada kami tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah penyimpanan elektronik adalah selamat 100%. Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Dasar kami mengenai Isyarat "Jangan Jejaki" di bawah Akta Perlindungan Dalam Talian California (CalOPPA)

Kami tidak menyokong Jangan Track ("DNT"). Jangan Track adalah keutamaan yang anda boleh tetapkan dalam pelayar web anda untuk memaklumkan laman web yang anda tidak mahu dijejaki.

Anda boleh mendayakan atau melumpuhkan Jangan Jejaki dengan melawat halaman Keutamaan atau Tetapan di pelayar web anda.

Hak Perlindungan Data anda di bawah Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR)

Jika anda adalah penduduk Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), anda mempunyai hak perlindungan data tertentu. Top10Supplements.com bertujuan untuk mengambil langkah yang munasabah untuk membolehkan anda membetulkan, meminda, memadam atau mengehadkan penggunaan Data Peribadi anda.

Sekiranya anda ingin dimaklumkan mengenai Data Peribadi yang kami terima tentang anda dan jika anda mahu ia dikeluarkan dari sistem kami, sila hubungi kami.

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak perlindungan data yang berikut:

 • Hak untuk mengakses, mengemaskini atau memadam maklumat yang kami ada pada anda. Apabila dimungkinkan, anda boleh mengakses, mengemaskini atau memotong pemadaman Data Peribadi anda terus dalam seksyen tetapan akaun anda. Jika anda tidak dapat melakukan tindakan ini sendiri, sila hubungi kami untuk membantu anda.
 • Hak untuk pembetulan. Anda mempunyai hak untuk membetulkan maklumat anda jika maklumat itu tidak tepat atau tidak lengkap.
 • Hak untuk membantah. Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Data Peribadi anda.
 • Hak sekatan. Anda berhak meminta kami mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi anda.
 • Hak untuk keupayaan data. Anda mempunyai hak untuk diberikan salinan maklumat yang kami ada dalam format berstruktur, mudah dibaca dan biasa digunakan.
 • Hak untuk menarik balik persetujuan. Anda juga berhak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa di mana Top10Supplements.com bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta anda untuk mengesahkan identiti anda sebelum menjawab permintaan tersebut.

Anda berhak untuk mengadu kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data mengenai pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

Pembekal Perkhidmatan

Kami boleh menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami ("Penyedia Perkhidmatan"), menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, melaksanakan perkhidmatan berkaitan Perkhidmatan atau membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

Analytics

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

 • google AnalyticsGoogle Analytics adalah perkhidmatan analisis web yang ditawarkan oleh Google yang melacak dan melaporkan lalu lintas tapak web. Google menggunakan data yang dikumpul untuk menjejaki dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google boleh menggunakan data yang dikumpul untuk kontekstual dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanan sendiri.Anda boleh memilih untuk tidak membuat aktiviti anda pada Perkhidmatan yang tersedia untuk Google Analytics dengan memasang pengaya penyemak imbas optik Google Analitis. Tambahan ini menghalang JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js dan dc.js) daripada berkongsi maklumat dengan Google Analytics mengenai aktiviti lawatan. Untuk maklumat lanjut mengenai amalan privasi Google, sila lawati web Privasi & Syarat Google halaman: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Pautan ke Laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga itu. Kami menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Rakan Kongsi Pengiklanan kami

Beberapa rakan kongsi pengiklanan kami mungkin menggunakan cookies dan web beacon di laman web kami. Rakan kongsi pengiklanan kami termasuk .......

 • Google
 • Amazon
 • Clickbank
 • stackedbrands.com, transparentlabs.com

Setiap rakan kongsi pengiklanan mempunyai Dasar Privasi mereka sendiri untuk laman web mereka.

Pelayan iklan pihak ketiga atau rangkaian iklan menggunakan teknologi dalam iklan masing-masing dan pautan yang muncul pada top10supplments.com dan yang dihantar terus ke pelayar anda. Mereka secara automatik menerima alamat IP anda apabila ini berlaku. Teknologi lain (seperti cookies, JavaScript, atau Web Beacon) juga boleh digunakan oleh rangkaian iklan pihak ketiga laman web kami ini untuk mengukur keberkesanan kempen pengiklanan mereka dan / atau untuk memperibadikan kandungan iklan yang anda lihat di laman web ini.

top10supplments.com tidak mempunyai akses atau kawalan ke atas cookies yang digunakan oleh pengiklan pihak ketiga.

Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak menangani sesiapa di bawah umur 18 ("Kanak-kanak").

Kami tidak sengaja mengumpul maklumat peribadi dari sesiapa di bawah umur 18. Jika anda adalah ibu atau bapa dan penjaga dan anda sedar bahawa Anak anda telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpulkan Data Peribadi daripada kanak-kanak tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami mengambil langkah untuk menghapuskan maklumat tersebut dari pelayan kami.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami boleh mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan / atau notis yang terkenal di Perkhidmatan kami, sebelum perubahan menjadi berkesan dan mengemas kini "tarikh berkesan" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan apabila ia dipaparkan di halaman ini.

Pendedahan

Pergi ke: Pendedahan Page

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami: